top of page

Serye ng Tagapagsalita.

Samahan kami sa buwanang serye ng tagapagsalita na ito upang malaman ang tungkol sa mga kritikal na lokal na isyu na nakakaapekto sa iyong kalidad ng buhay dito sa Truckee Meadows. Bawat buwan ay tututukan namin ang isang partikular na lugar ng kalidad ng buhay. 

Tingnan ang mga nakaraang Serye ng Tagapagsalita at iba pang mga video sa amingChannel sa YouTube

  • YouTube
bottom of page